Конституція України

Водний кодекс України

Земельний кодекс України

Кодекс України про надра

Лісовий кодекс України

Закон України “Про тваринний світ”

Закон України “Про рослинний світ”

Закон України “Про Червону книгу України”

Закон України “Про природно-заповідний фонд України

Закон України “Про мисливське господарство та полювання”

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

Закон України “Про питну воду і питне водопостачання”

Закон України “Про екологічну експертизу”

Закон України “Про відходи”

Закон України “Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами”

Закон України “Про поводження з радіаційними відходами”

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”

Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”

Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”

Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань”

Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення”

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

Закон України “Про курорти”

Закон України “Про громадські об’єднання”