В межах навчально-практичної  діяльності Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» функціонцє унікальна для України Юридична клініка.

Діяльність юридичної клініки – складова частина просвітницької діяльності ЕПЛ.
Її мета –  всебічне сприяння розвитку юридичної освіти в Україні, надання практичних знань та навичок молодим юристам у сфері захисту екологічних прав громадян, виховання нового покоління юристів-екологів.

У рамках клінічної програми ЕПЛ здійснюється:

 • навчання студентів основам адвокатської діяльності у сфері захисту екологічних прав громадян, питань професійної етики, юридичного письма, методики ведення інтерв’ю, техніки ведення переговорів, аналізу документів, складання процесуальних документів тощо;
 • навчання студентів особливостям роботи у громадському секторі, проведення дискусій з питань основ громадянського суспільства, моральних обов’язків юристів щодо надання допомоги малозабезпеченим верствам населення із захисту їхніх основних прав і свобод;
 • робота студентів над реальними справами щодо захисту екологічних прав громадян, надання консультацій громадянам і громадським організаціям з еколого-правових питань під керівництвом досвідчених юристів;
 • навчання студентів основам нормотворчої діяльності, формування студентами пропозицій щодо усунення прогалин законодавства України на національному та місцевому рівнях під керівництвом досвідчених юристів організації;
 • ознайомлення студентів з роботою органів державної влади та місцевого самоврядування під кутом зору захисту екологічних прав громадян. З одного боку, студенти ознайомлюються з недоліками роботи вказаних органів через скарги та заяви громадян до ЕПЛ. З іншого боку, працівники вказаних органів будуть запрошуватися до ЕПЛ для ведення дискусій з проблемних питань;
 • навчання студентів роботі з електронними засобами зв’язку та Інтернетом.

Основна увага зосереджується на роботі студентів над реальними справами із захисту екологічних прав громадян. Вказану роботу студенти здійснюють під керівництвом досвідчених юристів організації.

Такі справи є різними, серед них:

 • незаконне розміщення відходів;
 • незаконне розміщення автозаправних станцій та автостоянок;
 • проектування прокладення доріг з порушенням норм екологічного законодавства;
 • незадовільні умови проживання у зв’язку з порушенням санітарних норм при функціонуванні ринку тощо.

  за матеріалами сайту http://epl.org.ua/