Доступ до правосуддя в галузі охорони довкілля: практичний посібник

У посібнику вперше подано систематичний виклад правового регулювання доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля. У ньому обґрунтовано основні засади, викладено систему міжнародних та національних правових норм що регулюють зазначені правовідносини. Висвітлено практичні аспекти доступу до правосуддя в цій царині. Видання містить приклади судових справ та зразки процесуальних документів, а також необхідні нормативні акти для правозастосування.
Призначено для правоохоронців, природоохоронців, членів громадських організацій, студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вишів усіх спеціальностей і всіх, кого цікавить ця проблематика.
Видання здійснено за фінансової підтримки Фонду демократії Організації Об’єднаних Націй.

Скачать (PDF, 1.15MB)

Права людини і довкілля у новій Україні: на честь професора C. М. Кравченко

Збірник статей та тез міжнародного міждисциплінарного симпозіуму.
У збірнику статей і тез висвітлено проблеми охорони довкілля через призму прав людини, розглянуто питання охорони довкілля як елементу конституційного та міжнародного права, місце екологічного права в європейських реформах нової України, проаналізовано хід реформ інституцій і програм з екологічного права, наведено приклади реалізації екологоправових ідей проф. С. М. Кравченко у чинному законодавстві.
Призначено для науковців у галузі екологічного та споріднених з ним галузей права, екологів, юристів-практиків, громадських активістів та усіх тих, хто займається охороною довкілля.

м. Львів, 20 – 21 вересня 2014 р.

Скачать (PDF, 1.78MB)

Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля
Автори:
Професор Бонайн Дж., Алексєєва Є., Кравченко О., (розділ I), Кравченко О., Мелень-Забрамна О. (розділ II), Мелень-Забрамна О., (розділ III), Шутяк С. (розділ IV), Алексєєва Є. (розділ V).
За заг. ред.
Кравченко О.
Переклад:
Хомечко Г.
Львів, 2014, 136 с.

У посібнику подаються визначення та критерії стратегічної судової справи, визначаються очікувані результати та цілі судової справи для суспільного інтересу, тестової або стратегічної, розглядаються можливості створення таких справ, які б просували далекоглядні стратегічні цілі організації чи окремої особи, обговорюються можливості ведення стратегічних справ, які сприятимуть перетворенню України у таку країну, яку омріяли громадяни України для себе, своїх дітей та онуків. Посібник буде цікавим для юристів громадського інтересу та всіх, хто, прагне досягати системних змін для покращення суспільного життя загалом та захисту екологічних прав та збереження довкілля зокрема.
Видання здійснене за підтримки Міністерства закордонних справ Данії та Програми розвитку ООН в Україні
© МБО «Екологія-Право-Людина», 2014


Скачать (PDF, 6.01MB)