Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний порівняльний огляд європейського й українського законодавства та рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні.

Львів: ЕПЛ, 2013. — 96 с.
Автори:
професор Єжи Єндрошка — вступ, розділ 4, Єлизавета Алексєєва — розділ 1,3, Дмитро Скрильніков — розділи 2,3,5, рекомендації, додаток 6.
Наукова редакція:
Дмитро Скрильніков, Єлизавета Алексєєва
Літературна редакція:
Олена Кравченко
Переклад:
Єлизавета Алексєєва, Ганна Хомечко
Дизайн:
Олена Жінчина

Посібник присвячений питанню впровадження в Україні інституту оцінки впливу на навколишнє середовище європейського зразка. Автори посібника аналізують існуюче законодавство України, міжнародні багатосторонні угоди та директиви Європейського союзу у цій сфері. На основі такого аналізу автори детально формулюють перелік мінімальних вимог відповідних міжнародних інструментів, яким повинна відповідати національна правова база. Автори описують історію тривалої неспроможності України врегулювати процедуру оцінки впливу та участі громадськості у цьому процесі на рівні європейських стандартів, а також акцентують на необхідності вдосконалення законодавства України у цій сфері для виконання відповідних міжнародних зобов’язань та підтримання авторитету держави на міжнародному рівні. Посібник розрахований на державних службовців, які залучені до процесу реформування національної системи оцінки впливу, а також інших осіб, які цікавляться питанням апроксимації екологічного законодавства України до вимог ЄС.

Видання здійснено за фінансової підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження»
© МБО «Екологія  —  Право  —  Людина», 2013

Скачать (PDF, 1.41MB)