Членство в Організації є добровільним. Відповідно до статуту та діючого законодавства, членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.

Подати заявку на членство в організації можна звернувшись за адресою, вказаною в розділі “Контакти”