Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, использующее опыт людей на благо общества (Сэмюэл Джонсон)

Закон – це вищий прояв людської мудрості, що використовує досвід людей на користь суспільства (Семюел Джонсон)

В XX ст., коли світова спільнота гостро відчула необхідність консолідації та обєднання зусиль для вирішення глобальних питань, сформувалася галузь міжнародного права, що покликана регулювати суспільні відносини з метою ефективного використання, відтворення, охорони природних ресурсів, забезпечення стабільності стану навколишнього природного середовища , гарантування екологічної безпеки, реалізації захисту екологічних прав. У процесі формування і розвитку міжнародного права навколишнього середовища були вироблені власні принципи галузі, особливу роль в формулюванні яких зіграли галузеві конференції ООН 1972 і 1992 років. Серед спеціальних принципів сучасного міжнародного права навколишнього середовища:

 • право кожного на здорове життя в гармонії з природою,
 • пріоритет екологічних прав та інтересів людини в процесі безперервного соціально-економічного розвитку,
 • невід’ємний суверенітет держави над власними природними ресурсами,
 • стійкий, тобто екологічно обгрунтований, соціальний і економічний розвиток,
 • рівна (однакова) екологічна безпека (екологічне добробут однієї держави не може бути забезпечено за рахунок або у відриві від іншої або інших держав)
 • регулярний обмін інформацією про екологічну ситуацію на національному або регіональному рівнях,
 • запобігання нанесенню транскордонної шкоди навколишньому середовищу,
 • співпраця в надзвичайних екологічних ситуаціях,
 • науково-технічне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища,
 • контроль за дотриманням узгоджених вимог з охорони навколишнього середовища

Захист довкілля та прав людини однаково важливі як на міжнародному, так і на національному рівнях. А з урахуванням впливу стану навколишнього середовища на якість життя, пильна увага до нього є пріоритетом суспільства.

Головними напрямками діяльності організації  в сфері права є:

 •  Запобігання порушенню прав людини на безпечне природне середовище
 •  Захист порушених екологічних прав фізичних осіб
 •  Просвітня та консультаційна діяльність в галузі екологічного права, спрямована на підвищення інформованості суспільства та збільшення участі громадськості в прийнятті рішень з екологічних питань
 • Правове забезпечення діяльності організації в сфері охорони навколишнього середовища