Мета еконологіі – це вирішення задач з забезпечення збалансованого (гармонійного) розвитку економіко-екологічних систем в умовах інтенсифікації освоєння природно-ресурсного потенціалу.

В основі еконологічної методології: закономірності формування і функціонування цілісних економіко-екологічних систем; закони економіко-екологічних взаємодій і відносин; принципи економіко-екологічної оптимізації та методи планування, оптимального управління та розвитку економіко-екологічних систем та об’єктів; системний аналіз; методи економіки, екології та соціології; методи оптимізації; теорія інформації; теорія ігор; теорія катастроф; економетрія; методи моделювання та імітації економіко-екологічних систем.