Проект Danube-INCO.NET функціонує з січня 2014 року. Він фінансується Сьомою Рамковою Програмою ЄС та спрямований на підтримку Стратегії ЄС для Дунайського регіону (EUSDR) в галузі досліджень та інновацій. В той час, коли EUSDR розглядає широкий спектр пріоритетів, проект DanubeINCO.NET зосереджений переважно на двох з них: «суспільство знання» та «конкурентоспроможність регіону». Проект сприяє політичному діалогу, створює наукові мережі, аналізує та підтримує ініціативи у сфері досліджень та інновацій. Партнером Danube-INCO.NET в Україні виступає Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України. Національний координатор – академік НАН України Б. Буркинський. Проект Danube-INCO.NET спрямований на те, щоб заходи, публікації та рекомендації, пов’язані зі співпрацею в сфері досліджень та інновацій, досягли якомога ширшої аудиторії та були залучені у майбутньому макро-регіональному розвитку Дунайського регіону. В рамках Проекту, який триватиме 36 місяців передбачено проведення заходів у чотирьох напрямах:

· Політичний діалог – аналітичні матеріали та пропозиції, розроблені в рамках Проекту, будуть покладені в основу розроблення рекомендацій для політиків. Важливою метою Проекту є координація політичних ініціатив та надання особам, що приймають рішення, можливості для діалогу з дослідниками, новаторами, представниками бізнесу тощо;

· Аналіз – основною метою Проекту є оцінка діяльності дослідницьких та інноваційних програм в регіоні (публікації, патенти, спільні проекти); ідентифікація бар’єрів у співробітництві; підтримка національних інноваційних програм в окремих країнах Дунайського регіону, що знаходяться в перехідному економічному стані;

·Підтримка ініціатив в сфері досліджень та інновацій – відноситься до соціальних проблем в рамках європейської ініціативи HORIZON 2020 «Inclusive, Innovative and Secure Societies / Europe in a Changing World» і підтримує інноваційну політику в регіоні шляхом посилення передових спеціалізацій та експертних оцінок, здатність в передачі технологій шляхом створення мережі Дунайських центрів з передачі технологій (Danube Technology Transfer Centers Network), розвиток цільових проектів.

· Енергетика та біоекономіка – оцінка та покращення потенціалу Дунайського регіону в сфері енергетичної ефективності та відновлюваної енергії, а також розвиток біо-економіки (продовольча безпека, стале сільське господарство, морські та приморські дослідження); ідентифікація загального потенціалу макрорегіону і конкретних субрегіонів, існуючих загроз і можливостей їхнього подолання, зміцнення зв’язків між в галузі інновацій; поширення результатів інновацій серед представників урядів. Будуть підтримані два пілотні проекти з підвищення обізнаності про інструменти розвитку інновацій з метою сприяння конкретному транснаціональному співробітництву в галузі енергоефективності та відновлюваних джерел енергії для розвитку біо-економіки в Дунайському регіоні. Українські експерти вже залучені до роботи у напрямах «Політичний діалог» та «Енергетика та біоекономіка». Зокрема, в Україні було проведено дослідження щодо стану взаємодії між українськими науковими інституціями, ініціатив Європейської дослідницької області (ERA) та Інноваційного Союзу (IU). Результати дослідження були представленні на робочому семінарі в Белграді (Сербія) в червні 2014 року. В сфері енергетики та біоекономіки українські експерти брали участь у координаційній зустрічі у Трієсті (Італія), під час якої обговорили питання створення бази даних стейкхолдерів, планування подальших заходів з кластеризації стейкхолдерів в секторі енергоефективності та процедури здійснення двох пілотних проектів, які будуть профінансовані з бюджету Danube-INCO.NET (у розмірі 50 000 євро за проект). Для підтримки Проекту створено сайт www.danube-inco.net, який є інтерактивною платформою для організацій, інноваційна діяльність яких пов’язана із Дунайським регіоном.