ПРЕС-РЕЛІЗ

28 липня 2022 м. Одеса
В липні 2022 р. стартував Проєкт «Чорноморський природоохоронний «Hub» (ЧМП-
ХАБ) з моніторингу та відновлення роботи об’єктів природно-заповідного фонду».
Чорноморське (Одеське) регіональне відділення Української Екологічної Академії Наук
розпочало реалізацію Проєкту по створенню цифрової платформи Чорноморського
природоохоронного «Hub» (ЧМП-ХАБ) для обміну досвідом між українськими
науковцями, що можуть долучити свій потенціал для моніторингу та відновлення роботи у
постраждалих об’єктах природно-заповідного фонду (ПЗФ) внаслідок військового нападу
на Україну. Імплементація ЧМП ХАБу реалізується в межах Проєкту «Разом за
екологічну демократію, справедливість та верховенство права в Україні»
(TEDJusticeROL) за фінансової підтримки Міжнародної благодійної організації
«Екологія – Право – Людина» та Уряду США». Проєкт ЧМП ХАБу триватиме 12 місяців
і завершиться в червні 2023 року. Загальний бюджет проєкту становить 304 500 грн.
Умови військової агресії проти України показали низький потенціал кооперації між
фахівцями різних наукових галузей щодо моніторингу постраждалих об’єктів ПЗФ
України. Також відсутня методологія дистанційного моніторингу ПЗФ. В Україні також
не має доступних інструментів для взаємодії та кооперації між науковцями/експертами
постраждалих об’єктів ПЗФ для обміну даними моніторингу, обміну досвідом з адаптації
природо-заповідних територій до наслідків війни та практиками/механізмами відновлення
постраждалих об’єктів ПЗФ.
Проєкт передбачає 3 етапи, які направлені на досягнення наступних результатів, серед
яких: підвищити рівень обізнаності громадськості відносно проблеми погіршення
можливостей здійснення моніторингу та функціонування ПЗФ внаслідок воєнних дій;
покращити бачення підходів щодо співпраці між об’єктами ПЗФ у воєнних/повоєнних
умовах; покращити доступ до можливостей отримання дистанційних даних щодо стану
об’єктів ПЗФ в умовах обмеженого функціонування та інше.
Найближчим часом відбудеться комунікаційна зустріч з ключовими стейкхолдерами
Проєкту – об’єкти ПЗФ, науковою громадськістю, владою, місцевою громадськістю та
ЗМІ.
За більш докладною інформацією звертайтеся до: координатора проекту Аілни Жихарєвої,
a.zh.salix@gmail.com, та ассистенту координатора проекта – Юлії Котельнікової,
j1.kotelnikova@gmail.com

#TEDJusticeROL

Проект «Разом за екологічну демократію, справедливість та верховенство права в Україні»